زندگی نامه کامل نادر شاه افشار

زندگی نامه کامل نادر شاه افشار

زندگی نامه کامل نادر شاه افشار   نادرقلی ملقب به تهماسب‌قلی خان و نادر شاه از ایل افشار خراسان از ۱۱۱۴ خورشیدی تا ۲۸ خرداد یا ۳۰ خرداد ۱۱۲۶ خورشیدی، پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است که سرکوب اف...

زندگی نامه کامل کوروش کبیر

زندگی نامه کامل کوروش کبیر

مجموعه: تاریخ و تمدن زندگینامه کوروش کبیر فرمان دادم تا بدنم را بدون مومیایی و تابوت به خاک بسپارند تا اجزای بدنم خاک ایران را تشکیل دهد   کوروش کبیر   از تولد تا آغاز جوانی کورو...