مادر

مادر

سلامتی مادرای فداکار دقت کردین اگه غذا کم باشه مادر میگه: من گرسنم نیست و سهمش رو به بچه هاش میده تا بچه هاش سیر بشن!!؟ قربون خاک پای تموم مادرا قدر مادراتون رو بدونین [http://www.m0ri.com/images/pictures/b5c3a978714297a8056aae6a75f92762.jpg] برای سلام...