خیانت

خیانت

بی تو دارم دق میکنم دارم میمیرم آروم   توام داری میری جلو تا که ببوسیش آروم   آهای دلم گریه نکن گریه دوا نیمشه   اونی که عاشق تو بود رفت و پیدا نمیشه   آهای دلم گریه نکن جای تو پر نمیشه   افسوس که از چشمای یارش دیگه سیر نمیشه   دیگه داره این زندگی مثل ...