بیوگرافی کامل کیریستین رونالدو

بیوگرافی کامل کیریستین رونالدو

به ادامه مطلب مراجعه کنید... امروز با بیوگرافی اومدم جدید ترین بیوگرافی که از کریس رونالدو وجود داره پیشنهاد می کنم حتما بخونی فقط آخرش نظر یادتون نره کریس رونالدو در دهکده ی فونچال واقع در جزیره ی کوچک مادیرای کشور پرتغال بدنیا آمد.