محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام

محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام

[محکوم کردن توهین به پیامبر]   انتشار کاریکاتور آخرین پیامبر الهی حضرت محمد (ص)توسط نشریه شارلی   محکوم است.   زمانی که قاتل کودکان غزه در جلوی راه پیمایی در فرانسه قرار دارد باید   دانست که نقشه خود صهیونیست ها هست.   خود دولت فرانسه با همدستی کشورهای...