سرزمین واژه های وارونه

سرزمین واژه های وارونه

اینجا سرزمین واژه های وارونه است:


جایی که "گنج" "جنگ" می شود!


"درمان" "نامرد"


"قهقهه" "هق هق"!


اما "دزد" همان "دزد" است


"درد" همان "درد" است


"گرگ" همان "گرگ" است!!!!


آری:


سرزمین واژه های وارونه، سرزمینی که "من" "نم" زده است


"یار" "رای" عوض کرده است


"راه" گویی "هار" شده


"روز" به "زور" می گذرد


"اشنا" را جز در "انشا" نمی بینی


و چه "سرد" است این "درس" زندگی


اینجاست که "مرگ" برایم "گرم" می شود....


چرا که "درد" همان "درد"...

نویسنده مطلب: عباس گودرزی

عباس گودرزی

پاسخ دهید

1 نظر

Osvaldo  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۴:۱۳:۱۰

Thanks for finally writing about >سرزمین واژه های وارونه <Loved it!