تاریخ معماری

تاریخ معماری

به ادامه مطلب مراجعه کنید...   بسمه تعالی آدم‎ها به اندازه‎ای که می‎اندیشند انسان هستند. «دکتر علی شریعتی» تحقیقی که پیش روی شماست حاصل گرد‎آوری مطالبی از کتب و منابع مختلف در رابطة با هنر معماری، تاریخچه معماری و سبک‎های مربوط به معماری و تاثیر فرهنگ ...

تاریخ هنر طراحی

تاریخ هنر طراحی

به ادامه مطلب مراجعه کنید...   تاریخ هنر طراحی   بسیاری از هنرمند، طراحان وینی، همچون موریس و وان دو ولده، در حوزه های کاری مختلف به کار پرداختند، گاستاو کلمت، نقاشی که سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت، پیشگام حرکت دوری گزینی از سبک های ...

تاریخ هنر و اقسام علوم اسلامی

تاریخ هنر و اقسام علوم اسلامی

به ادامه مطلب مراجعه کنید...   علم منطق   یکی از علومی که از جهان خارج دارد حوزه فرهنگ اسلامی شد و پذیر ش عمومی یافت و حتی به عنوان مقدمه ای بر علوم دینی جزء علوم دینی قرار گرفت علم منطق است. علم منطق از متون یونانی ترجمه شد، واضح و مدون این علم از سلط...

سوالات نهایی دین و زندگی

سوالات نهایی دین و زندگی

شهریور 93 خرداد 93 دی 92 شهریور 92 خرداد 92  دی 91 شهریور 91 خرداد 91  دی 90 شهریور 90 خرداد 90  دی 89 شهریور 89 خرداد 89 دی 88 شهریور 88 خرداد 88 دی 87 شهریور 87 خرداد 87 دی 86 شهریور 86 خرداد 86  دی 85 شهریور 85 خرداد 85 دی 84 شهریور 84 خرداد84 دی 83...

سوالات نهایی تاسیسات ساختمان

سوالات نهایی تاسیسات ساختمان

شهریور 93 خرداد 93 دی 92 شهریور 92 خرداد 92 دی 91 شهریور 91 خرداد 91 دی 90 شهریور 90 خرداد 90  دی 89  قدیم دی 89 جدید شهریور 89 خرداد 89 دی 89 شهریور 88 خرداد 88 دی 87 شهریور 87 خرداد 87 دی 86 شهریور 86 خرداد 86 دی 85 شهریور 85 خرداد 85 شهریور 84 خرداد...

سوالات نهایی آشنایی با بناهای تاریخی

سوالات نهایی آشنایی با بناهای تاریخی

شهریور 93 خرداد 93 دی 92 شهریور 92 خرداد 92 دی 91 شهریور 91 خرداد 91  دی 90 شهریور 90 خرداد 90  دی 89 (قدیم) دی 89 (جدید) شهریور 89 خرداد 89 دی 88 شهریور 88 خرداد 88 دی 87 شهریور 87 خرداد 87 دی 86 شهریور 86 خرداد 86  دی 85 شهریور 85 خرداد 85 شهریور 84 ...

سوالات نهایی متره و برآورد

سوالات نهایی متره و برآورد

شهریور 93 خرداد 93 دی 92 شهریور 92 خرداد 92 دی 91 شهریور 91 خرداد 91 دی 90 شهریور 90 خرداد 90  دی 89 شهریور 89 خرداد 89  دی 88 شهریور 88  خرداد 88 دی 87 شهریور 87 خرداد 87 دی 86 شهریور 86 خرداد 86 دی 85 شهریور 85 خرداد 85  شهریور 84 خرداد 84 دی 83 شهری...

سولات نهایی عناصر و جزئیات

سولات نهایی عناصر و جزئیات

شهریور 93 خرداد 93 دی 92 شهریور 92 خرداد 92 دی 91 شهریور 91 خرداد 91 دی 90 شهریور 90 خرداد 90  دی 89 شهریور 89 خرداد 89 دی 88 شهریور 88  خرداد 88 دی 87 (قدیم) دی 87 (جدید) شهریور 87 خرداد 87 دی 86 شهریور 86 خرداد 86 دی 85 شهریور 85  خرداد 85 شهریور 84 ...

تصاویر 360 درجه ( تصاویر پانورامای برخی از معماری ها )

تصاویر 360 درجه ( تصاویر پانورامای برخی از معماری ها )

برای مشاهده رو لینک ها کلیک کنید... تصاویر پانورامای برخی از معماری ها:   پل گلدن گیت     مناره کالیان بخارا ازبکستان شهر مسکو شهر بانکوک  جزایر مصنوعی نخل...