تاریخ هنر طراحی

تاریخ هنر طراحی

به ادامه مطلب مراجعه کنید...   تاریخ هنر طراحی   بسیاری از هنرمند، طراحان وینی، همچون موریس و وان دو ولده، در حوزه های کاری مختلف به کار پرداختند، گاستاو کلمت، نقاشی که سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت، پیشگام حرکت دوری گزینی از سبک های ...